GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pokud jste naším zákazníkem, či odběratelem novinek, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kdo je správce? 


Hotel pro psy a výcvik Malonty, Tomáš Langer, IČ: 01959051, bydlištěm Malonty 58, 382 91 Malonty, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 31.7.2013, která provozuje stránky www.doghotelmalonty.cz  hotel a výcvik psů Malonty. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. 

Kontaktní údaje 


Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete tak učinit na emailu doghotelmalonty@seznam.cz 

Prohlášení


Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  1. budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  2. plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  3. umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování


Zpracovávám osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  1. Poskytování služeb a plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon a fakturační údaje.
  2. Vedení účetnictví jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  3. Marketing - zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás informace o nově otevřených kurzech a připravovaných akcích zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. 

Pokud nejste zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat odpovědí na email.   
Fotografie a video z hotelu, výcviku a akcí 


Z akcí, hotelu a výcviku pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie i videa používáme v propagačních materiálech, především na webu a facebookových stránkách (hotelu a výcviku psů Malonty a ZKO Kaplice – U Hřiště). U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by si tak výslovně přáli. Pokud byste na záznamu nechtěli být, dejte nám vědět v průběhu jejich pořizování nebo při přihlašování na akci. 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 


Ochranu vašich osobních údajů bereme velice vážně a udržujeme veškerá možná technická a  organizační opatření, která zamezují jejich zneužití.  

Předání osobních údajů třetím osobám 


Většinu zpracovatelských operací zvládám sám a nepotřebuji k nim 3. strany. 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Facebook.com , Dogres.cz Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Předávání dat mimo Evropskou unii 


Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: doghotelmalonty@seznam.cz 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. 

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. 

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 


Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení 


E-maily s nabídkou nových kurzů, akcí a služeb vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odpovědí na kterýkoliv z emailů.