Podmínky přijetí

Úvod HotelPodmínky přijetí

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::PODMÍNKY PŘIJETÍ VAŠEHO PEJSKA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • Domluvená rezervace pobytu a zaplacený rezervačního poplatku při dlouhodobé rezervaci.
 • Čas příjem a výdej pejsků: 9-11 hodin a 17-19 hodin.
 • Platné plné očkování: parvoviróza, psinka a vzteklina.
 • Bez vnějších a vnitřních parazitů (blechy). Ošetření doporučujeme tabletou! Minimální ošetření 7 dní před ubytováním.
 • Hotel nenese odpovědnost za případné virové onemocnění psa (majitel uhradí léčbu psa v plné výši).
 • Pejsek musí být zdráv a nesmí mít příznaky infekčního onemocnění.
 • PSI STARŠÍ 10 LET MUSÍ MÍT POTVRZENÍ OD VETERINÁŘE O KLINICKÉM ZDRAVÍ PSA NÉ STARŠÍ 14 DNÍ zda může být u nás ubytován.
 • PROBLÉMOVÝ PES - vyžadujeme podepsaný souhlas majitele se speciálním režimem psa (košík, aktivity dle aktuálního chování psa). Výběr vhodného UBYTOVÁNÍ určuje personál (kvůli zvláštnímu režimu při venčení, výcviku).
 • vyplnění karty psa tzv. DOTAZNÍKU.
 • VYPLNĚNÍ UBYTOVACÍ SMLOUVY.
 • ZAPLACENÍ/DOPLACENÍ CELÉ UBYTOVACÍ ČÁSTKY.


:::::::::::::::::::::::::::::::PODMÍNKY PŘIJETÍ VAŠEHO PEJSKA V DEN NÁSTUPU DO HOTELU:::::::::::::::::::::::::::::::

 • Očkovací průkaz/pas zůstává s pejskem u nás.
 • Pokud Váš pes není ošetřen nejlépe tabletou proti vnitřním i vnějším parazitům (hlavně blechám) bez těchto ošetření k nám PSI NESMÍ. Pokud dojde ke zjištění, že pes ošetřen nebyl, bude klient psa hradit veškeré ošetření domácích i ubytovaných psů!!!!!
 • Psi starší 10 let bereme jen pokud nejsou vážně nemocní, a jsou ve stavu kdy veterinář napíše zprávu, že může absolvovat ubytování v našem hotelu. A však majitel pejska musí brát veškerá rizika s věkem psa spojená. Tyto pejsky jen individuálně a dle domluvy ubytujeme.
 • Hárající feny do hotelu bez problému přijímáme.
 • Přijímáme i tzv. BOJOVÁ PLEMENA :-))
 • Pokud by v průběhu ubytování došlo k poranění, nebo onemocnění psa, provozovatel pro psa zajistí veškerou veterinární péči na náklady majitele.
 • Nerozdělujeme ceny podle VELIKOSTI PSA.
 • Prosíme o uvádění pravdivých faktů o povaze psa tzv. PROBLÉMOVÝ PES - například chronické štěkání, vytí, ničení, utíkání a podobně.
 • Ubytování se sjednává vždy na dobu určitou. Po domluvě lze smlouvu o ubytování prodloužit.
 • UBYTOVACÍ SMLOUVA
 • DOTAZNÍK O VAŠEM PEJSKOVI
 • SOUHLAS S PROVOZNÍM ŘÁDEM HOTELU


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::PODMÍNKY VYZVEDNUTÍ PEJSKA Z NAŠEHO HOTELU:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • Domluvení času odjezdu pejska: 9-11 a 17-19 hodin.